گزارش اندازه بازار گلاب و عرقیات در ایران

نوع فایل
حجم فایل
تاریخ انتشار
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
1562 بازدید
10,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

گزارش اندازه بازار گلاب و عرقیات در ایران

این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف )گزارش تحلیلی اندازه بازار گلاب و عرقیات در ایران (فایل pdf)

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه ای بر صنعت گلاب و عرقیات در کشور

بخش دوم: قطبهای تولید گلاب و عرقیات در کشور

بخش سوم: انواع عرقیات سنتی و خواص آنها

بخش چهارم :ماتریس SWOT صنعت گلاب و عرقیات کشور

بخش پنجم :نگاهی کلی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور.

بخش ششم :نگاهی تفکیکی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور

بخش هفتم :نگاهی استانی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور

بخش هشتم :بررسی شرکتهای عمده تولید کننده گلاب و عرقیات در کشور

بخش نهم :چشم انداز صنعت گلاب و عرقیات در کشور

 

ب)اطلاعات و آمار مربوط به اندازه بازار گرارش اندازه بازار کلاب و عرقیات در ایران (فایل اکسل)

۱- اندازه بازار توتال

 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

 

۲-اندازه کل بازار بر اساس انواع

 • سال
 • گلاب
 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات

 

 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

  

۳-تناژ کل بازار

 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات
 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم

 

۴-بازار داخل بر اساس انواع

 • سال
 • گلاب
 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

۵-تناژ بازار داخل

 • سال
 • گلاب
 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات

 

 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

۶-اندازه بازار صادرات

 • سال
 • گلاب
 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات

 

 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

۷-تناژ صادرات

 • سال
 • گلاب
 • عرق بیدمشک
 • عرق نسترن
 • عرق بهار نارنج
 • عرق نعنا
 • عرق آویشن
 • عرق خارشتر
 • عرق شاطره
 • عرق کاسنی
 • عرق گاو زبان
 • عرق زالزالک
 • عرق طارونه
 • سایر عرقیات

 

 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

 

۸-مناطق تولید کننده

 • آذربایجان شرقی
 • آذربایجان غربی
 • اردبیل
 • اصفهان
 • تهران
 • خراسان رضوی
 • خوزستان
 • زنجان
 • فارس
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کهکیلویه و بویر احمد
 • گلستان
 • لرستان
 • مازندران
 • مرکزی
 • همدان
 • یزد
 • چهار محال بختیاری
 • خراسان جنوبی
 • سمنان
 • قزوین
 • کرمانشاه

 

۹-شرکتها

 • ربیع
 • گلاب گلریز
 • زهرا
 • ایران گلاب
 • خوشه صنعتی کاشان
 • نارون علوی کاشان
 • پارس گلاب
 • نسیم سبز کاشان
 • ساغر داراب
 • کشت و صنعت فیض
 • گل قطره فارس
 • درین گلاب کاشان
 • ورتاج
 • محشر کاشان
 • شمیم بهار
 • آذین قمصر
 • مهرسان گلاب
 • کویر نوش گناباد
 • نادر
 • پدیده کاشان
 • ادونیس گل دارو
 • گلریز حقیقت دادجو
 • تک گل
 • سایر شرکتها
 • سال
 • میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن
 • میزان مصرف داخل به تن
 • میزان صادرات به تن
 • اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور
 • اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور
 • متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار
 • نرخ تورم
 • نرخ دلار

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *