مجله الکترونیک

به نام خدا

قریب به دو سال است که ازراه اندازی سایت بیزنس مانیتور ایران،‌می گذرد.در این مدت ما ، به اتکاء کمک ها وتشویق های روزافزون شما هم وطنان گرامی موفق شدیم که راه پر فراز ونشیب جمع آوری واستخراج اطلاعات مربوط به اندازه بازار کالاها وخدمات ایران را به خوبی طی کنیم وبا اقبال بسیارزیادی از سوی شما مواجه بشویم.
حال ، برای آنکه ارتباط واطلاع رسانی خود به شما را بهتر وموثرتر انجام بدهیم اولین شماره مجله الکترونیکی سایت بیزنس مانیتور ایران را که حاوی مطالب وخواندنی های مفیدی در این زمینه می باشد را تقدیم شما گرامیان می کنیم.
باشد که مورد قبول شما واقع شود.

نگار محمدی
مدیر اجرایی سایت
91/4/31
 

1) نشریه شماره یک مورخ 91/4/1
2) نشریه شماره دو مورخ 91/5/1
3) نشریه شماره سه مورخ 91/6/1
4) نشریه شماره چهار 92/8/1
5) نشریه شماره پنج مورخ .....
6) نشریه شماره شش مورخ .....
7) نشریه شماره هفت مورخ .....
8) نشریه شماره هشت مورخ .....
9) نشریه شماره نه مورخ .....
10) نشریه شماره ده مورخ .....

 

طراحی توسط : رامتین بارنجی

کاربران با اخلاق، بهترین پشتوانه برای حفظ امانتداری یک رسانه اند. استفاده از عکسها و مطالب، با ذکر نام مولف و عنوان پایگاه بلا مانع است

Copyright © 2008-2014 businessmonitor.ir . All rights reserved.