معرفی سایت

. هدف این سایت ارائه گزارشات تحلیلی و آماری از حوزه های کسب و کار و محصولات و خدمات موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. این گزارشات امکان تصمیم گیری بر مبنای حقایق و شواهد را برای مدیران و کارشناسان سازمانهای مختلف فعال در کشور  فراهم کرده و موجب اجرای بهینه استراتژی ها و کنترل آنها می گردند.
گزارشات مندرج در این سایت توسط کارشناسان و خبرگان فعال در هر یک از حوزه های مختلف تهیه و تدوین گردیده است. از سوی دیگر تلاش شده تا این گزارشات از روایی و صحت و دقت آماری لازم برخوردار باشند. به این منظور میزان صحت و دقت آماری هر یک از گزارشات در متن آنها اعلام گردیده است. بی شک این اقدام بدون حمایت، پیشنهاد و بازخورهای سازنده شما امکان ادامه و استمرار نخواهد داشت. از این رو از همه مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت و دانشگاه تقاضای کمک و همکاری جهت شناسایی و رفع نواقص احتمالی و تکمیل گزارشات موجود را داریم.
مدیران سایت ، آماده درج ومعرفی گزارشات تحلیلی شما، ازفضای کسب وکار ایران عزیررا داشته  ، ودست شما رابرای همکاری  دراین زمینه می فشارند.

ما ، معتقدیم  سازما ن های ایرانی ثروت ملی جامعه هستند.
 
به امید روزی که جمله MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد. 
طراحی توسط : رامتین بارنجی

کاربران با اخلاق، بهترین پشتوانه برای حفظ امانتداری یک رسانه اند. استفاده از عکسها و مطالب، با ذکر نام مولف و عنوان پایگاه بلا مانع است

Copyright © 2008-2014 businessmonitor.ir . All rights reserved.