معیارهای جذابیت کسب و کار


منبع : کتاب جلد پنجم مجموعه 10 جلدی تفکر استراتژیک تحت عنوان مدل ها و الگوهای تفکر استراتژیک

.....

 

طراحی توسط : رامتین بارنجی

کاربران با اخلاق، بهترین پشتوانه برای حفظ امانتداری یک رسانه اند. استفاده از عکسها و مطالب، با ذکر نام مولف و عنوان پایگاه بلا مانع است

Copyright © 2008-2014 businessmonitor.ir . All rights reserved.