×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
دانلود آسان
خرید
گزارش انازه بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش انازه بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران

خرید
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار گیاهان دارویی در ایران

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش چالش های شرکت های کوچک ومتوسط درایران

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش روند اشتغال ووضعیت منابع انسانی در ایران تا سال ۱۴۰۳

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش روند سرمایه گذاری سرمایه های خرد ( یعنی تا ۱۰ میلیون تومان ) در ایران و تعیین محل های سرمایه گذاری افراد

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش سهم بازار کانال های فروش محصولات fmcg درایران تا پایان سال ۱۴۰۳

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار خرده فروشی درایران

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار کسب وکارهای استارت آپی

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار تحصیلات تکمیلی مجازی و مکاتبه ای

خرید
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار خریدهای مجازی و اینترنتی

خرید
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار اقلام بهداشتی ضد کرونا در ایران

خرید
گزارش اندازه بازار روغن خوراکی در ایران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار روغن خوراکی در ایران

0