×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
دانلود آسان
فایلی با شرایط مورد نظر یافت نشد.
خرید
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش طرح کسب و کار تاسیس فروشگاه های زنجیره ای محصولات شوینده و آرایشی

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش تحلیلی بر صنعت پخش ایران – فرصت هاو چالش ها

خرید
۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گزارش معرفی ۱۰۰ فرصت جذاب کارآفرینی وکسب وکار

خرید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار نان صنعتی در ایران

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار و تحلیل کسب و کار موی طبیعی اکستنشن در ایران

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش طرح کسب وکار تولید انواع محافظ ولتاژ

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش اندازه بازار محصولات ضدعفونی کننده در ایران

خرید
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گزارش معرفی فرصت های جذاب کارآفرینی وکسب وکار

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی ، و هتل/متل در شهر شهریار

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی – مرکز اقامتی وهتل/متل در شهر رامسر

خرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی و هتل/متل در شهر مقدس مشهد

0