×
خرید
5,000,000 تومان

گزارش برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران

خرید
5,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار و تحلیل کسب و کار موی طبیعی اکستنشن در ایران

خرید
5,000,000 تومان

گزارش طرح کسب وکار تولید انواع محافظ ولتاژ

خرید
5,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار محصولات ضدعفونی کننده در ایران

خرید
3,999,000 تومان

گزارش معرفی فرصت های جذاب کارآفرینی وکسب وکار

خرید
5,000,000 تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی ، و هتل/متل در شهر شهریار

خرید
5,000,000 تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی – مرکز اقامتی وهتل/متل در شهر رامسر

خرید
5,000,000 تومان

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی و هتل/متل در شهر مقدس مشهد

خرید
5,000,000 تومان

گزارش طرح تجاری تولید گیربکس اتوماتیک خودروهای سواری سناریوهای مونتاژ /ساخت وتولید برای خودروسازان و بازار قطعات

خرید
1,999,000 تومان

گزارش بررسی بازار لوازم مصرفی خودروهای تجاری سنگین در ایران

خرید
5,000,000 تومان

گزارش معرفی ، تحلیل و پیشنهاد دستورالعمل های پرداخت پورسانت به ویزیتورها و فروشندگان

خرید
2,999,000 تومان

گزارش اندازه بازار کرمهای ضدآفتاب

0