×
خرید
گزارش انازه بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران
30,000,000 تومان

گزارش انازه بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران

خرید
20,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار گیاهان دارویی در ایران

خرید
30,000,000 تومان

گزارش چالش های شرکت های کوچک ومتوسط درایران

خرید
30,000,000 تومان

گزارش روند اشتغال ووضعیت منابع انسانی در ایران تا سال ۱۴۰۳

خرید
30,000,000 تومان

گزارش روند سرمایه گذاری سرمایه های خرد ( یعنی تا ۱۰ میلیون تومان ) در ایران و تعیین محل های سرمایه گذاری افراد

خرید
30,000,000 تومان

گزارش سهم بازار کانال های فروش محصولات fmcg درایران تا پایان سال ۱۴۰۳

خرید
30,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار خرده فروشی درایران

خرید
30,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار کسب وکارهای استارت آپی

خرید
30,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار تحصیلات تکمیلی مجازی و مکاتبه ای

خرید
30,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار خریدهای مجازی و اینترنتی

خرید
20,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار اقلام بهداشتی ضد کرونا در ایران

خرید
گزارش اندازه بازار روغن خوراکی در ایران
10,000,000 تومان

گزارش اندازه بازار روغن خوراکی در ایران

0