گزارش اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران

نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
710 بازدید
10,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

 گزارش اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران

این گزارش در ۳ بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف)گزارش تحلیلی اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران ( فایل pdf)

۱- مقدمه

۲ – آشنایی کلی با تجارت الکترونیک

۲-۱ مزایای تجارت الکترونیک

۲-۲ معایب تجارت الکترونیک

۲-۳ مشکلات اقتصادی در راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیک در ایران

۲-۴ مشکلات فرهنگی و اجتماعی در راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیک در ایران

۲-۵ نیازهای لازم برای تجارت الکترونیک درایران

۲-۶ راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تجارت الکترونیک در ایران

۲-۷ مزایا و معایب فروشگاه های اینترنتی

۲-۸ شواهدی از اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک جهان

۲-۸-۱ اقدامات انجام شده در زمینه گسترش تجارت الکترونیک در امریکا

۲-۸-۲ اقدامات انجام شده در زمینه گسترش تجارت الکترونیک در سنگاپور

۳- برخی تحولات تجارت الکترونیک

۳-۱ رشد تجارت الکترونیک B2B

۳-۲ وسعت تجارت الکترونیک B2B

۳-۳ بزرگترین صنایع

۴- تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران و جهان

۴-۱ تاریخچه تجارت الکترونیک در جهان

۴-۱-۱ سیر زمانی تجارت الکترونیک در جهان

۴-۲ تاریخچه تجارت الکترونیک در ایران

۵ – اسامی شرکت های فعال در تجارت الکترونیک

۵-۱ رده بندی کشورهای جهان از نظر تجارت الکترونیک

۵-۲ ده فروشگاه اینترنتی برتر جهان

۵-۳ فروشگاههای برتر اینترنتی ایران

۶- آشنایی عمومی با تجارت الکترونیک

۶-۱ تشریح انواع مدلهای تجارت الکترونیک (بویژه  B2B-B2C

۶-۲ تفاوت رفتار بین خریداران  B2B –B2C

۷ اطلاعات عمومی مرتبط با تجارت الکترونیک

۷-۱ دو تعریف از تجارت الکترونیک

۷-۲ تفاوت تجارت سنتی و تجارت الکترونیک

۷-۳ سطوح تجارت الکترونیک

۷-۴ آمار فروش آنلاین شرکت های اروپایی

۷-۴-۱ فروش برون مرزی فروشگاههای اینترنتی اروپا

۷-۵ آمار ترکنش های آنلاین جهان

۷-۶ تلفن های هوشمند پیشتاز پرداخت موبایلی

۷-۷ نگاهی به استارتاپ های موفق ایرانی

۸ – استراتژی و رفتار رقبا در تجارت الکترونیک

۸-۱ استراتژِی  بازاریابی دیجی کالا

۸-۱-۱ تلفیقی از چند مدل بازاریابی در کمپین دیجی کالا

۸-۱-۲ بازاریابی محتوایی دیجی کالا

۸-۱-۳  روشهای تبلیغاتی دیجی کالا

۸-۱-۴سیاست های قیمت گذاری دیجی کالا

۸-۱-۵ برنامه توسعه محصولات دیجی کالا

۸-۲ استراتژی بازاریابی سایت علی بابا

۸-۲-۱ علی بابا به روایت عدد

۸-۲-۲ علی بابا : داستان موفقیت یک B2B

۸-۳ تجارت الکترونیک آمازون

۸-۳-۱ دلایل موفقیت شرکت آمازون

۸-۳-۲ تحلیل SWOT  آمازون

۸-۴ بازاریابی ebay

۹- تحلیل نقاط قوت ، ضعف ،فرصت و تهدیدهای محیطی ((SWOT تجارت الکترونیک

۱۰- تخمین و برآورد حجم بازار تجارت الکترونیک  در ایران

۱۰-۱ اندازه بازار تجارت الکترونیک جهان ۲۰۰۸-۲۰۲۵

۱۰-۲ سناریو یک  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران  (براساس  رشد سالانه ۲۲۹% فروش های اینترنتی)

۱۰-۲-۱ اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (رشد سالانه ۲۲۹ درصد و B2C 93%  و B2B 7% )

۱۰-۲-۲ اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (رشد سالانه ۲۲۹ درصد و B2C 90%  و B2B 10% )

۱۰-۳ سناریو دو اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براساس رشد فروش اینترنتی ۷۵%

۱۰-۳-۱ سناریو دو اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (رشد سالانه ۷۵ درصد و B2C 93%  و B2B 7% )

۱۰-۳-۲ سناریو دو اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (رشد سالانه ۷۵ درصد و B2C 90%  و B2B 10% )

۱۰-۴ اندازه بازار تجارت الکترونیک(بر حسب ۶ سناریو قیمت دلار و بتفکیک    B2B,B2C)

۱۰-۴-۱   اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (میانگین افزایش قیمت سالیانه ۲۴% دلار)

۱۰-۴-۲  ارزش تجارت الکترونیک ایران (دلار با افزایش سالانه ۱۰%افزایش قیمت)

۱۰-۴-۳  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (دلار با افزایش سالانه۱۵% قیمت )

۱۰-۴-۴  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (دلار با افزایش سالانه۵% قیمت )

۱۰-۴-۵  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (قیمت دلار ۵ سال ثابت و سپس افزایش ۱۰ درصد  )

۱۰-۴-۶  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران (قیمت دلار پنج سال ثابت و سپس افزایش ۱۵ درصد  )

۱۰-۵ اندازه بازار تجارت الکترونیک(بر حسب ۶ سناریو قیمت دلار و بتفکیک    B2B,B2C)

۱۰-۵-۱  اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براساس تولید ناخالص داخلی  (میانگین افزایش قیمت سالیانه ۲۴% دلار)

۱۰-۵-۲اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براساس تولید ناخالص داخلی  (میانگین افزایش قیمت سالیانه ۱۰% دلار)

۱۰-۵-۳اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براساس تولید ناخالص داخلی  (میانگین افزایش قیمت سالیانه۱۵% دلار)

۱۰-۵-۴ اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براسا س تولید ناخالص داخلی  ( افزایش سالانه قیمت دلار  ۵% )

۱۰-۵-۵ اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براسا س تولید ناخالص داخلی  ( دلار تا پنج سال ثابت و سپس افزایش سالانه ۱۰% قیمت )

۱۰-۵-۶ اندازه بازار تجارت الکترونیک ایران براسا س تولید ناخالص داخلی  ( دلار تا پنج سال ثابت و سپس افزایش سالانه۱۵% قیمت )

۱۰-۶ تعداد فروشگاههاو کسب وکارهای اینترنتی (بتفکیک استان)

۱۰-۷ اندازه بازار  B2C , B2B بتفکیک استانهای کشور

۱۰-۸ اندازه بازار نرم افزار در هر کشوربتفکیک نوع نرم نرم افزار

۱۰-۸-۱ اندازه بازار نرم افزار بتفکیک نوع نر افزار و بتفکیک استانهای کشور

۱۰-۹ آمار و پیش بینی بودجه عمرانی و جاری سالهای  ۱۳۸۷-۱۴۰۴

۱۰-۱۰آمار و پیش بینی واحدهای صنفی سال ۱۳۸۵-۱۴۰۴

۱۰-۱۱ سهم هر صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۴۴

۱۰-۱۱-۱ سهم نرم افزار از تولید ناخالص داخلی بتفکیک هر صنعت

۱۰-۱۱-۲ سهم سخت افزار  از تولید ناخالص داخلی بتفکیک هر صنعت

۱۰-۱۲ شرکتهای فعال بورس بتفکیک هر گروه صنعت

۱۰-۱۳ صد شرکت برتر سال ۱۳۸۹-۱۳۹۲

۱۰-۱۳-۱ نمودار صد شرکت برتر بتفکیک گروه فعالیت

۱۰-۱۳-۲ میزان فروش هر بخش از صنعت در سال ۹۲ و میزان فروش کل آن بخش از صنعت در سال ۹۲

۱۱-آشنایی با سهم رقبا در تجارت الکترونیک در ایران

۱۱- ۱ سهم رقبا در تجارت الکترونیک ایران

۱۱-۲ سهم رقبا در  تجارت الکترونیک جهان

۱۱-۳ تجارت الکترونیک در  اروپا

۱۲- پارادایم ها ، الگوها و مدل های اصلی مرتبط با این کسب و کار

۱۳ – منابع و مآخذ مورد استفاده در تهیه این گزارش

ب)آمار و ارقام مربوط به پرآورد و پیش بینی اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران ( فایل excel)

ج) فایل پاورپوینت گزارش اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *