گزارش اندازه بازار هتلداری در ایران

نوع فایل
حجم فایل
تاریخ انتشار
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
2070 بازدید
10,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

گزارش اندازه بازار هتلداری در ایران

گزارش اندازه بازار هتلداری در ایران در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف) فهرست مطالب گزارش تحلیلی اندازه بازار هتلداری در ایران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰

فصل اول

۱- تعریف گردشگر

۲-۱-۱ تاریخچه گردشگری یا توریسم در جهان و ایران

۱-۱-۱تاریخچه گردشگری درجهان

۱-۱-۲ تاریخچه گردشگری درایران

۱-۲منافع گردشگری

۱-۳ هدف ازسفرگردشگران جهان

۱-۴نوع وسیله حمل و نقل گردشگران جهان

۱-۵گردشگری درقرآن

۱-۵-۱اهمیت وجایگاه گردشگری درقرآن

۱-۵-۲قرآن واهداف گردشگری

۱-۵-۳گردشگری وعبرت گیری ازتمدن‌ها

۱-۵-۴آثارگردش درطبیعت

۱-۶طبقه بندی گردشگری اتوریسم

۱-۷تعداد کل گردشگران جهان  (۲۰۱۳)

۱-۸آخرین وضعیت صنعت توریسم در جهان+جایگاه ایران

۱-۹بهترین شهرهای توریستی دنیا

۱-۱۰بهترین جاذبه‌گردشگری جهان

۱-۱۱مناسبترین کشورها برای گردشگری کدامند؟ + جایگاهایران

۱-۱۲جدیدترین آمار از وضعیت گردشگری در دنیا

۱-۱۳جدول رقابت پذیری گردشگری دردنیا + وضعیت ایران

۱-۱۴نگاهی گذرا به وب سایتهای گردشگری جهان

۱-۱۵فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های جهان برپایه شمار مسافر

فصل دوم

۲- انواع گردشگری

۲-۱ توریسم درمانی

۲-۱-۱ گردشگری پزشکی

۲-۱-۲رتبه‌بندی برترین کشورهای میزبان گردشگران پزشکی

۲-۱-۳بهترین کشورها برای گردشگری پزشکی

۲-۱-۴گردش مالی گردشگری سلامت در جهان و جایگاه ایران

۲-۱-۵ظرفیت منطقه پلور در گردشگری سلامت

۲-۲ گردشگری مجازی

۲-۲-۱ تعریف گردشگری مجازی

۲-۲-۲تاریخچه گردشگری مجازی

۲-۲-۳ماهیت و کاربردگردشگری الکترونیکی

۲-۲-۴تورهای مجازی درخدمت تورهای واقعی

۲-۲-۵جهانگردی مجازی وکشورهای آسیایی و اروپایی

۲-۲-۶  لینک جهانگردی مجازی در شهرهای گردشگری جهان

۲-۲-۷ اهمیت گردشگری مجازی در ایران-اصفهان

۲-۲-۸ ظرفیت گردشگری مجازی در منطقه پلور۲-۳ توریسم ورزشی

۲-۳-۱ تعریف توریسم ورزشی

۲-۳-۲ وضعیت توریسم ورزشی در جهان و ایران

۲-۳-۳ ظرفیت منطقه پلور در توریسم ورزشی

۲-۴ گردشگری ماجراجویانه

۲-۴-۱ تعریف گردشگری ماجراجویانه

۲-۴-۲مقصدهای پیشرو درگردشگری ماجراجویانه

۲-۴-۳ ظرفیت گردشگری ماجراجویانه منطقه پلور

۲-۵ گردشگری تاریخی

۲-۵-۱ تعریف گردشگری تاریخی

۲-۵-۲وضعیت گردشگری تاریخی در جهان و ایران

۲-۵-۳ ظرفیت گردشگری تاریخی منطقه پلور۲-۶ گردشگری طبیعت

۲-۶-۱تعریف گردشگری طبیعت

۲-۶-۲وضعیت اکوتوریسم درجهان و ایران

۲-۶-۳ظرفیت بالقوه منطقه پلور در جذب اکو توریسم

فصل سوم

۳-۱مقدمه

۳-۲ آشنایی کلی با صنعت هتلداری

۳-۳ برخی تحولات صنعت هتلداری

۳-۳-۱ استراتژی و گونه شناسی ها در طراحی هتل

۳-۴ تاریخچه صنعت هتلداری  در ایران و جهان

۳-۴-۱تاریخچه صنعت هتلداری درجهان

۳-۴-۲تاریخچه صنعت هتلداری درایران

۳-۵اسامی شرکتهای فعال در صنعت هتلداری

۳-۶آشنایی عمومی با صنعت هتلداری

۳-۷ اطلاعات عمومی مرتبط با صنعت هتلداری

۳-۷-۱تعریف اصطلاحات صنعت هتلداری

۳-۷-۲ معیار ستاره های هتل در جهان

۳-۷-۳معیارطبقه‌بندی هتل‌ها دراروپا

۳-۷-۴معیارطبقه‌بندی هتل‌ها درایران

۳-۸استراتژیهاو رفتاررقبادرصنعت هتلداری

۳-۸-۱بازاریابی درصنعت هتلداری

۳-۸-۱-۱بازاریابی استاروودهتلز

۳-۸-۱-۲ راهکارهای عملی بازاریابی هتل

۳-۸-۲چهارمرحله شکل گیری استراتژی بازاریابی یک هتل

۳-۸-۳ استراتژی بازارهای رقابتی هتل

۳-۸-۴چند استراتژی بازاریابی هتل های جهان

۳-۸-۵نقش رسانه های اجتماعی و اپلیکشنهای موبایل درجذب مشتریان هتل

۳-۸-۷دلایل وابستگی هتلها به بازاریابی آن لاین درسال ۲۰۱۵

۳-۸-۸پانزده روند بازاریابی هتل درسال ۲۰۱۵

۳-۸-۹کاربردها ومزایای پیامک درهتلها

۳-۹آمارکل  مسافران

۳-۹-۱نحوه اسکان ایرانیان هنگام سفر

۳-۹-۲آمار مسافران کل کشور

۳-۹-۲ مسافران کل کشور

۳-۹-۳ آمار مسافران استانهای شمالی کشور

۳-۱۰تخمین وبرآوردحجم بازارصنعت هتلداری درایران

۳-۱۰-۱اندازه بازار هتلداری ایران

۳-۱۰-۱-۱ سناریو خوش ببینانه(اندازه بازار هتلداری ایران )

۳-۱۰-۱-۲ سناریو بدبینانه(اندازه بازار هتلداری ایران )

۳-۱۰-۱-۳ سناریو میانگین (اندازه بازار هتلداری ایران )

۳-۱۰-۲ اندازه بازار هتلداری شمال کشور

۳-۱۰-۲-۱ سناریو خوش ببینانه(اندازه بازار هتلداری شمال کشور )

۳-۱۰-۲-۲ سناریو بدبینانه (اندازه بازار هتلداری شمال کشور )

۳-۱۰-۲-۳ سناریو میانگین (اندازه بازار هتلداری شمال کشور )

۳-۱۱ استان مازندران و جاذبه های آن

۳-۱۱-۱آمار مسافران استان مازندران

۳-۱۱-۲اندازه بازار هتلداری استان مازندران

۳-۱۱-۲-۱ سناریو خوش ببینانه(اندازه بازار هتلداری استان مازندران )

۳-۱۱-۲-۲ سناریو بدبینانه (اندازه بازار هتلداری استان مازندران)

۳-۱۱-۲-۳ سناریو میانگین (اندازه بازار هتلداری استان مازندران)

۳-۱۲ شهرستان آمل

۳-۱۲-۱ آمار مسافران شهرستان آمل

۳-۱۲-۲-۱سناریو خوش ببینانه(اندازه بازار هتلداری شهرستان آمل )

۳-۱۲-۲-۲ سناریو بدبینانه (اندازه بازار هتلداری شهرستان آمل )

۳-۱۲-۲-۳ سناریو میانگین (اندازه بازار هتلداری شهرستان آمل)

۳-۱۳منطقه پلور

۳-۱۳-۱ تحلیل نقاط ضعف ،قوت ،فرصت ،تهدید محیط منطقه پلور(SWOT

۳-۱۳-۲آمار مسافران منطقه پلور

۳-۱۳-۳-۱سناریو خوش ببینانه(اندازه بازار هتلداری منطقه پلور )

۳-۱۳-۳-۲ سناریو بدبینانه (اندازه بازار هتلداری منطقه پلور)

۳-۱۳-۳-۳ سناریو میانگین (اندازه بازار هتلداری منطقه پلور)

۳-۱۳-۴ مقاصد سفر ایرانیان

۳-۱۴پارادایم ها ، الگوها و مدل های اصلی مرتبط با این کسب و کار

۳-۱۵ منابع ومآخذمورداستفاده درتهیه این گزارش

 

ب) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به گزارش اندازه بازار هتلداری در ایران طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰

 • اندازه بازار هتلداری در ایران
 • اندازه بازار هتلداری کل
 • اندازه بازار هتلداری شمال
 • اندازه بازار هتلداری مازندران
 • اندازه بازار هتلداری آمل
 • اندازه بازار هتلداری پلور
 • سهم مقاصد سفر
 • اسکان ایرانیان در سفر

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *